Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

HOME MADE ANTTENAS LPD 18-30MHZ 50MHZ BEEM VERTICAL FOR HF AND HELICAL FOR EME 430MHZ

AND SV7DLL KOSTAS
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου